Erfahrungen & Bewertungen zu Profinanz Unternehmen Gesellschaft

Zabezpieczenie przychodów

Zabezpieczenie przychodów

Produkty zabezpieczenia dochodów cieszą się w Niemczech coraz większą popularnością. Wynika to przede wszystkim z rosnącego współczynnika konsumpcji do osiąganych przychodów. Docelowa grupa osób, którym sugerowane są tego typu zabezpieczenia to przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o prace oraz prowadzące jednoosobowe Gewerby.
Osoby zatrudnione, podlegające pod ubezpieczenie socjalne na okoliczność braku możliwości wykonywania jakiegokolwiek zawodu na skutek następstwa wypadku lub ciężkiej choroby mogą liczyć na tzw. Erwerbsminderungsrente, która w ramach średniej wynosi jedynie około 769 EUR miesięcznie.
W przeciwieństwie do osób zatrudnionych, osoby prowadzące jednoosobowe firmy ,,Gewerbe’’ na okoliczność niezdolności, o której wspomnianej powyżej, nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa. Konkluzja z analizy powyższych zależności jest taka, że dla osób zatrudnionych wdrożenie zabezpieczenia przychodów może stanowić rozwiązanie komfortowe, pod warunkiem, iż ich zarobki są zbliżone do wysokości renty niezdolnościowej.
Jeżeli znacznie natomiast od niej odbiegają, zabezpieczenie w zakresie prywatnym stanowi konieczność. Natomiast dla podmiotów prowadzących firmy, z racji tego, iż nie mogą liczyć na państwowe świadczenia niezdolnościowe, prywatne zabezpieczenie przychodów jest obligatoryjnym rozwiązaniem.
Analiza struktury majątkowej obcokrajowców na terenie Niemiec wykazuje, iż tylko co szósty podmiot posiada lokal mieszkalny na własność, z czego ponad 70 proc. jest obciążone ratą kredytu, reszta podmiotów natomiast jest zmuszona do zamieszkiwania wynajętego lokalu, co wiąże się z koniecznością opłacania opłaty za wynajem.
Ponad 60 proc. podmiotów spłaca kredyt za samochód, z czego około 30 proc. ma dodatkowe obciążenia z tytułu pożyczek konsumpcyjnych. Zachodzi zatem bardzo istotne pytanie, w jaki sposób sprostam wszystkim tym obciążeniom w momencie, gdy bądź to wypadek lub choroba spowodują ze z dnia na dzień stanę się osoba niezdolną do wykonywania pracy? Odpowiedź jest prosta i zakłada, że w okolicznościach nieposiadania dodatkowego zabezpieczenia siły pracy, większość osób stanie w obliczu niewypłacalności lub bycia zależnym od rodziny.
Analizy prowadzone podczas spotkań z klientami ujawniają kontrargumenty, jakie klienci wystosowują przeciwko zawarciu tego typu ochrony, brzmią one następująco:- do tej pory nic mi się nie przytrafiło, czy ja wiem czy aż tak bardzo jest mi to potrzebne?- jestem ubezpieczony państwowo, myślę ze to wystarcz...- nie mam zaufania do doradcy, moi znajomi padli ofiara niekompetentnego maklera
Dla pierwszego kontrargumentu należy użyć prostej dedukcji - czy jeżeli Pan Kowalski, prowadząc pojazd mechaniczny od 30 lat bezszkodowo, powinien z racji tego być zwolniony z opłacania ubezpieczenia OC? W żadnym wypadku. To, że do tej pory nic się nie wydarzyło nie ma żadnego wpływu na to czy przyszłość nie przyniesie zdarzenia, które będzie wymagało od nas posiadania zabezpieczenia.
Wobec drugiego argumentu dodam, że system socjalny w Niemczech jest zupełnie odmiennie skonstruowany niż w Polsce, więc na próżno jest go porównywać. Należy pamiętać, że świadczenia państwowe starczą na pokrycie w większości przypadków około 50 % wszystkich wydatków stanowiących podstawę egzystencji, powstaje luka, która należy wypełnić zawiązując prywatna umowę ubezpieczeniowa.
Trzeci argument spędza sen z powiek większości maklerów. Konkurencja na obecnym rynku ubezpieczeniowym dała początek działaniom, polegającym na prowadzeniu ślepego doradztwa oraz sprzedaży produktów, które z punktu widzenia kolejności priorytetów wydają się być zupełnie nieuzasadnione lub niepotrzebne, w celu wyłudzenia prowizji. Osoba, która została dotknięta poprzez takie ślepe doradztwo, nie potrafi się przemóc, aby obdarzyć zaufaniem w dziedzinie zapewnienia jej ochrony z obszaru zabezpieczenia siły pracy, prowadzenie doradztwa u takich osób wymaga posiadania wiedzy fachowej oraz wręcz psychologicznego oraz empatycznego podejścia.
Obecnie najbardziej dopasowane do standardów są produkty zabezpieczenia, które prócz ogólnej niezdolności do pracy, gwarantują wypłatę renty na okoliczność wystąpienia jednej z 9, 12 lub 15 jasno określonych niezdolności, co czyni produkt jeszcze bardziej funkcjonalnym. Istotnym elementem na etapie czynności przygotowawczych do wdrożenia takiego produktu, jest wybór biura maklerskiego, które na nasze zlecenie przeprowadzi badanie rynku, celem doboru najlepszego z punktu widzenia analizy oraz konkurencyjnego cenowo produktu.
Najkorzystniej są w stanie ubezpieczyć się osoby młode oraz relatywnie zdrowe, wraz z upływem czasu oraz pogorszenia się stanu zdrowia, możliwość wdrożenia umowy wiąże się z coraz większymi kosztami. Warto zatem pomyśleć o wdrożeniu takiego produktu zawczasu.

Zachęcamy Państwa do podjęcia z własnej inicjatywy kontaktu z nami, celem przeprowadzenia rozmowy doradczej, która z pewnością wniesie wiele zmian w Państwa wzgląd na jakże istotny temat zabezpieczenia podstaw egzystencji na okoliczność wystąpienia niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby. Takie spotkanie odbywa się w atmosferze absolutnego braku nacisku oraz wcale nie musi oznaczać konieczności wdrożenia umowy. Atmosfera spotkania w naszym biurze sprzyja poczuciu troski ze strony doradcy oraz wszechobecnego wrażenia, iż macie Państwo do czynienia ze specjalista

Terminy spotkań możliwe na dojazd do klienta lub w biurze od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 20:00.

Zapraszamy!