Erfahrungen & Bewertungen zu Profinanz Unternehmen Gesellschaft

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Terminowe ubezpieczenie na wypadek śmierci jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny. Polisa na życie jest jedną z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań, powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.
Umowa może być zawarta na obojga partnerów w ramach 120% składki, gwarantuje również ochronę dla dzieci.
Współczesne produkty zabezpieczenia na wypadek zgonu wiążą w sobie również ochronę na wypadek choroby przewlekłej, co jest dość istotne, jako że właśnie choroba może wyłączyć nas z możliwości wykonywania czynności zawodowych, a co za tym idzie, pogorszyć naszą sytuację finansową.
W ramach współczesnych produktów zabezpieczenia możemy liczyć na kwotę zabezpieczenia do 1 000 000 EUR na wypadek zgonu, oraz do 100 000 EUR na okoliczność choroby przewlekłej.
Należy pamiętać, iż najkorzystniej są w stanie ubezpieczyć się osoby młode i relatywnie zdrowe, wraz z wiekiem oraz pogarszającym się stanem zdrowia, szanse na wykup polisy odpowiednia maleją.
Już dziś pomyśl o zabezpieczeniu siebie oraz najbliższych i zamów bezpłatny termin rejestrując się (należy kliknąć w link poniżej):