Erfahrungen & Bewertungen zu Profinanz Unternehmen Gesellschaft

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Rechtschutz Versicherung

Ubezpieczenie od zdarzeń prawnych stanowi produkt, który pozwoli nam uniknąć kosztów reprezentacji prawniczej w przypadku, gdy stajemy się stroną w konflikcie prawnym. To bardzo ważne, aby wybierać produkty oferowane przez ubezpieczyciela, który specjalizuje się głównie w produktach ochrony prawnej. Jako makler ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem chętnie oferujemy klientom produkt firmy DEURAG, ceniąc w nim wszechstronny i rozbudowany charakter oraz możliwość indywidualnego doboru obszarów mających zostać objętych ochroną.

O produkcie

Deurag Rechtschutz dzielimy na dwa podstawowe sektory ochronne, a mianowicie:
- Prywatny (dla osób prywatnych z wykluczeniem spraw związanych z prowadzeniem firmy)
- Firmowy (dla osób prywatnych z włączeniem spraw związanych z prowadzeniem firmy)

W podstawowej formie ubezpieczenie pomaga uchronić przed kosztami pomocy w prawniczej w sprawach z obszaru:
- prywatnego,
- zawodowego,
- ruchu drogowego.

Jeżeli korzystamy z opcji firmowej, unikniemy kosztów pomocy prawniczej w powyżej wymienionych obszarach z włączeniem spraw dotyczących prowadzenia firmy.
Obszary dodatkowe to:
- sprawy kryminalne,
- nieruchomości oraz grunty.

Jak to działa?

Ubezpieczenie nabiera mocy prawnej po 3 miesiącach okresu karencji, po czym osoba ubezpieczona może zacząć korzystać ze świadczeń. W momencie, gdy stajemy po jednej stronie konfliktu prawnego, ubezpieczyciel sugeruje prawnika od siebie, co wcale nie znaczy, że uchyla się od kosztów związanych z prawnikiem z zewnątrz. Pozwoli to dopasować odpowiedni podmiot o odpowiedniej specjalizacji i kompetencjach do danego rodzaju konfliktu (do spraw rodzinnych będzie zasugerowany prawnik rodzinny, od spraw pracy będzie sugerowany prawnik od prawa pracy), co pozwoli na większe szanse wygranej. Przy tego typu rozwiązaniu, osoba ubezpieczona nie ponosi wkładu własnego przy zdarzeniu, chyba, że sprawa zostanie przegrana, wówczas należy pokryć wkład własny w wysokości 150 EUR. Porady prawne ze strony prawników sugerowanych przez ubezpieczyciela również są bezpłatne.

Podsumowanie

Niepisane prawo mówi, że każda osoba, będąca obcokrajowcem na terenie Niemiec, stając po stronie konfliktu prawnego jest bezwarunkowo na straconej pozycji i najczęściej musi dochodzić swojej racji poprzez reprezentację ze strony adwokata. Jak wiadomo, koszta reprezentacji prawniczej przekraczają koszta rocznej składki ubezpieczeniowej, dobrze zatem zadbać o posiadanie takiej ochrony.
Wraz z zakupem produktu Deurag Rechtschutz otrzymują Państwo pełną opiekę ze strony maklera, co w obliczu bariery językowej pozwoli na realizację szkody oraz pełną reprezentacje Państwa w sprawach formalnych przed ubezpieczycielem.

Zapraszamy!