Erfahrungen & Bewertungen zu Profinanz Unternehmen Gesellschaft

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech chroni również w czasie kiedy nie jesteś w pracy. Wiele wypadków zdarza się w domu lub np. w czasie urlopu. Ubezpieczenie państwowe pokrywa jedynie te, które wydarzyły się w pracy lub w drodze do niej.
Do kogo kierowane jest prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech?
Ubezpieczenie prywatne od nieszczęśliwych wypadków jest przydatne dla wszystkich - dorosłych, dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie to wypełnia lukę w państwowym ubezpieczeniu wypadkowym. Chroni osoby nie tylko w szkole czy w pracy, ale również poza nimi. Takie dodatkowe ubezpieczenie jest niezwykle ważne w czasach pędu cywilizacyjnego, w którym liczy się czas i dużo czynności wykonuje w pośpiechu. Jaką lukę w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym wypełnia prywatne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w Niemczech?
Ubezpieczenie wypadkowe państwowe w Niemczech wypłaca odszkodowania za wypadki, które wydarzyły się w pracy lub w drodze do niej lub z powrotem. Jednak około 70% wypadków zdarza się w czasie wolnym, w tym przypadku niezbędne jest dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Dzieci do 3 lat nie są chronione od wypadku przez państwo. Państwo niemieckie gwarantuję taką ochronę dopiero w czasie nauki (przedszkole, szkoła, studia).
Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech - co oferuje?
Ubezpieczenie takie zapewnia pomoc finansową w przypadku kalectwa lub śmierci. Firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu lub jego rodzinie odszkodowanie w wysokości sumy gwarantowanej lub w formie renty.